Export

enf 20120703 fin des travaux

Brug Sanaga in Kameroen

Bouw van een brug de naam 'jeugd' in Sanaga (Kameroen).

240m lange brug gebouwd in acht overspanningen van 30m.

1

Modulaire bruggen voor het Afrikaanse continent.

Modulaire bruggen met een totale lengte van 490 m, gewicht 760 ton,  geleverd in Togo.

1

Cementfabrieken

Voor de cementfabriek te Kirène (in Senegal) heeft de Ateliers Poncin gedurende drie jaar meer dan 3000 ton staal geleverd voor de staalstructuur van de cementfabriek in Kirène in een van de buitenwijken van Dakar.

actu10

Brug over de rivier Mungo (Cameroun)

Tengevolge van een wegongeluk, was de oude brug over de Mungo rivier in het water terechtgekomen, waardoor het verkeer tussen Douala en Limbe verlamd werd. Als onderaannemer van een groot internationaal bedrijf heeft Poncin de fabricage en montage van de staalstructuur uitgevoerd.

art3

Saoedie Arabiƫ

Ieder jaar komen miljoenen pelgrims naar Mekka : hiervoor werden voetgangersbruggen gebouwd, waardoor de pelgrims veilig kunnen circuleren. Ateliers Poncin heeft, geïnspireerd door het kant uit Brugge, werkelijke kunstwerken gefabriceerd.

actu12

Brug Nyemba (Democratische Republiek Congo)

In het kader van de economische hulp aan de Congo door de Belgische regering heeft de BTC-CTB het herstel van de spoorbrug over de Nyemba toevertrouwd aan een Congolees/Belgische tijdelijke vereniging. Deze brug heeft de ontsluiting mogelijk gemaakt van de regio ten westen van het Tanganyika meer, waardoor verkeer van mensen en goederen weer mogelijk is.

Video hier :

6

Waterkeringen voor de Democratische Republiek Congo

 Waterkering voor het opnieuw in werking stellen van de waterkrachtcentrale van Inga (1 & II), tussen Matadi en Kinshasha in de Democratische Republiek Congo. Gewicht : 160 Ton.

Suivez-nous Groupe Matičre